Val av kategorier

När man väljer kategori ska man vara så noggrann som möjligt.

Öppettider

Genom att skapa ett öppettidsschema i Basetool, kan du visa din verksamhets aktuella öppettider.

Koppla evenemang till en arena

När du har en verksamhet som beskriver t.ex. ett galleri eller en restaurang, kan du koppla dina evenemang till den verksamheten.

Koppla verksamheter och paket/erbjudanden

För att en besökare lättare ska kunna ta del av ditt utbud kan du koppla samman dina sidor.