Koppla evenemang till en arena

När du har en verksamhet som beskriver t.ex. ett galleri eller en restaurang, kan du koppla dina evenemang till den verksamheten.

När någon besöker galleriets eller restaurangens sida kommer de även att se vilka evenemang som sker där. 

 Verksamhet med kopplade evenemang

Koppla evenemang till Arena/Plats

Klicka på fältet Arena/Plats

Alt 1. Markera den av dina verksamheter som du vill koppla evenemanget till.
Alt 2. Sök upp någon annans befintliga arena i Basetool under ”Sök arena i Basetool”.
Alt 3. Ange ett namn på arenan/platsen med enbart text.Vill du veta hur man kopplar verksamheter och paket/erbjudanden? 
Läs artikeln "Koppla verksamheter och paket/erbjudanden".

Tillbaka till Innehållsförteckning