Lägg till bilder på din presentationssida

När du laddar upp bilder till Basetool bör de vara av god kvalité och gärna ha minst 1920 pixlars bredd.

Bildens beskärning kommer att variera beroende på att de enheter den visas på har olika storlekar. Tänk därför på att det som är viktigt bör ligga centralt i bilden och att den inte ska innehålla någon text. Liggande bilder är att föredra.

Alla presentationssidor måste visa minst en bild. När du lagt till den första bilden klickar du på knappen ”Byt eller lägg till fler bilder” för att lägga till ytterligare bilder.

 

Ladda upp och redigera bilder

Se bild nedan

 1. Ladda upp fler bilder som du kan använda på din presentationssida.
  Har du redan bilder i din bildbank kan du välja att visa en eller flera av dem.
 2. Ändra i vilken ordning bilderna ska visas.
  Markera bilden du vill flytta genom att hålla ner musknappen på "flyttikonen" och dra bilden till önskad plats.
 3. Redigera eller Ta bort.
  Klicka på "Redigera" för att t.ex. ändra bildens fokuspunkt.
  Läs mer om bildens fokuspunkt

  Klicka på "Ta bort" för att ta bort en bild från sidan.
  Bilden kommer finnas kvar i din bildbank vilket innebär att du kan använda den vid ett senare tillfälle eller på en annan presentationssida.
  Läs mer om bildbankens funktioner
 1. Den första bilden du valt visas per automatik både i listningar och som bildspelsbild. Om du laddat upp fler bilder kan välja vilken av dem som ska visas som omslagsbild (listningsbild).


 Läs artikeln "Bildbankens funktioner"
 Läs artikeln "Bildformat och Fokuspunkt"

Tillbaka till Innehållsförteckning