Lägg till bilder på din presentationssida

När du laddar upp bilder till Basetool bör de vara av god kvalité och gärna ha minst 1920 pixlars bredd.

Bildformat och Fokuspunkt

När du laddar upp bilder till Basetool bör de vara av god kvalité och gärna ha minst 1920 pixlars bredd. Liggande bilder är att föredra.

Bildbankens funktioner

Varje företag har en egen bildbank i Basetool.

Visa film/video på din sida

Du kan länka till en eller flera videofilmer på din sida. (YouTube eller Vimeo)