Bildformat och Fokuspunkt

När du laddar upp bilder till Basetool bör de vara av god kvalité och gärna ha minst 1920 pixlars bredd. Liggande bilder är att föredra.

Vanligtvis ska du ladda upp bilder i JPG-format. PNG-format går också bra men ENDAST för grafik, (skarpa linjer, tydligt åtskilda områden med platta färger). PNG-bilder laddar betydligt långsammare. Flera sådana bilder kan påverka webbplatsens laddningstid negativt.

Bildens beskärning kommer att variera, vilket beror på att de enheter den visas på har olika storlekar. Tänk därför på att det som är viktigt bör ligga centralt i bilden och att den inte ska innehålla någon text. Bilder ska vara av dekorativ karaktär. 

Fokuspunkt

Basetool utgår från att du vill visa så mycket som möjligt av bilden. Gör du ingen inställning av fokuspunkt, kommer fokuspunkten ligga centrerad i bilden. 

Basetool har en inbyggd funktion för ansiktsigenkänning. Det innebär att om det finns ett tydligt ansikte på bilden anpassas fokuspunkten utifrån ansiktets placering på bilden.

Gör så här för att justera bildens fokuspunkt:

  1. När du redigera en presentationssida, klickar du på ”Byt eller lägg till fler bilder”. Klicka på de tre prickarna och välj "Redigera" vid den bild du ska justera fokuspunkten.
    Flytta den blå markeringen tills du är nöjd med utsnittet av bilden i de tre förhandsvisningsvyerna till höger på sidan.
    Det finns många olika bildformat, förhandsvyerna utgör några exempel.
  2. Du kan också justera fokuspunkten på bilden när du är i bildbanken. Gå till företagets huvudmeny och välj "Bildbank", Klicka på "Redigera bild" och justera fokuspunkten.


Före ändring av fokuspunkt.


Efter ändring av fokuspunkt.

Läs artikeln "Bildbankens funktioner"
Läs artikeln "Lägg till bilder på din presentationssida"

Tillbaka till Innehållsförteckning