Business website - Företagshemsida (Basetool Plus)

En Basetool Business website är en enkel hemsida som bygger på de sidor du skapar i Basetool. Allt du behöver är ett Basetool Plus abonnemang.

Har du tidigare arbetat i Basetool och redan har ett innehåll är du bara några klick från att skapa en hemsida.
Om du är helt ny i Basetool kommer du behöva skapa minst en verksamhet för att kunna komma i gång. Läs mer på våra supportsidor.

Hemsidan baseras på din huvudverksamhet. Till den kan du koppla fler verksamheter, paket/erbjudanden och evenemang.
För att sidorna ska synas på hemsidan behöver du publicera dem i kanalen ”Företagshemsida”

Tips. Har du sedan tidigare flera sidor som du vill ha med på din hemsida kan du redan innan du skapar den, publicera dessa sidor i Företagshemside-kanalen. På så sätt kommer de automatiskt med när du skapar hemsidan.

På hemsidan kommer du att kunna:

 • Välja valfri färg samt välja ett av våra föreslagna typsnitt
 • Lägga till en logotyp
 • Skriva en kort inledande text till din hemsida
 • Namnge menyrubriker samt sortera ordningen på länkar till dina sidor
 • Byta namn på boka och evenemangsknapparna
 • Välja att göra din sida mer tillgänglighetsanpassad
 • Lägga till märken (loggor i sidfoten)
 • Koppla samman din sida med ditt Google Analytics konto
 • Använda din egen domänadress. (Kontakta oss för vidare instruktioner)

Skapa hemsidan 
Klicka på hamburgermenyn högt upp till höger för att öppna huvudmenyn.
Välj Hemsida.

Du kommer till en slinga som hjälper dig att komma i gång.

Hemsidans innehåll
Du får information om vilka sidor din hemsida kommer att baseras på, (huvudverksamheten), samt vilket innehåll som kommer att visas på den, (övriga sidor du också har publicerat i kanalen Företagshemsida).

Välj tema, färg och typsnitt
Välj ett tema. För nuvarande finns det bara ett tema att välja.
Välj färger. Huvudfärg är den färg som kommer förknippas med din hemsida. Sekundärfärg synas på dina evenemangs kalendrar.
Välj ett av våra föreslagna typsnitt för rubriker.

Ladda upp din logotyp
Bilden ska vara i png-format, minst 500 pixlars bredd.
Ladda gärna upp både en vit och en mörk logotyp. Du kan då växla vid behov, t.ex. om din bakgrundsbild är mörk eller ljus.

Beroende på logotypens utformning kan det passa bättre med en större eller mindre logga. Vill du visa det större alternativet bockar du för ”Stor logotyp”.
 


Texter
Som standard kommer texten från din huvudverksamhet att visas som inledning på din hemsida. Om du vill visa en annan rubrik och text som bättre lämpar sig som inledning på din hemsida anger du dem under Inledning. Denna text kommer inte att ersätta den ursprungliga texten utan visas ovanför.Du kan göra fler inställningar.

 • Du kan sortera visningsordning på verksamheter.
 • Du kan ersätta rubriknamn för evenemang, verksamheter och paket/erbjudande på din hemsida, samt namn på bokaknapp och evenemangsknapp?
 • Du kan bocka för att du vill visa din sida mer tillgänglighetsanpassad, vilket tydliggör länkar.
 • Du kan ange information om webbadress samt koppla samman din sida med ditt Google Analytics konto.
  (Om du vill koppla samman din sida mot en egen domän behöver du kontakta oss för vidare instruktioner.)
 • Du kan lägga till loggor och märken i sidfoten. (Bilderna ska vara i png-format, max 600 pixlars bredd)

Kopplingar av sidor
Alla paket och verksamheter som du publicerar i kanalen Företagshemsida kommer kopplas till din hemsida.
Vill du koppla eventuella evenemang gör du det genom att koppla ihop dem med någon av dina verksamheter på din hemsida. Även evenemang måste publiceras i kanalen Företagshemsida. Läs mer i artikeln "Koppla evenemang".

Redigera hemsidan

För att i efterhand göra justeringar av hemsidan utseende klickar du på hamburgermenyn högt upp till höger. - Välj Hemsida.

Tillbaka till Innehållsförteckning