Koppla verksamheter och paket/erbjudanden

För att en besökare lättare ska kunna ta del av ditt utbud kan du koppla samman dina sidor.

Verksamheter 

Verksamheter kopplas automatiskt till din huvudverksamhet. (Den sidan du först skapade)

Paket/erbjudanden 

Paket/erbjudanden kan kopplas till en befintlig verksamhet eller ligga fritt.

  1. Koppla till en av dina befintliga verksamheter. Kontaktuppgifter, kartposition m.m. hämtas ifrån den verksamheten du valt. Om du vill att paket/erbjudandet ska vara kopplat till en viss verksamhet men använda en annan kartposition och andra kontaktuppgifter bockar du för ”Paketet finns på annan plats än verksamheten”
  2. Ligga fritt utan någon koppling till en annan verksamhet.

 

Redigera kopplingen mellan paket/erbjudande och verksamhet.

Har du har fler verksamheter, kan du i listan under ”Tillhör verksamhet” ändra till vilken verksamhet du vill koppla ditt paket/erbjudande alt. välja ”Fristående paket/erbjudande”.

 

Vill du veta hur man kopplar evenemang? 
Läs artikeln "Koppla evenemang till Arena"

Tillbaka till Innehållsförteckning