Språkversioner

Du kan skapa språkversioner av dina sidor i Basetool. Detta är användbart om de sidor du syns på finns på olika språk.

Öppna den sida du vill översätta och klicka på menyn längst ner till höger.

 

Välj "Översätt ditt innehåll"

 

Klicka på "Lägg till översättning".Välj om du vill översätta automatisk med hjälp av Amazon (betaltjänst), eller om du vill översätta sidan själv (gratis). 

Redigera dina språkversioner.

Öppna din sida och klicka MENY-knappen längst ner till höger.

 

Klicka på de tre prickarna vid den språkversion du vill redigera ”t.ex.” Engelska.

 

Gör dina ändringar.
Glöm inte att publicera när du är klar.

 

Tillbaka till Innehållsförteckning