Publicera i kanaler

När du publicera en sida för första gången i Basetool ombeds du att välja var du vill synas. Det gör du genom att välja en kanal. En kanal är vanligtvis baserad på ett geografiskt område t.ex. Destination Sigtuna, Kungsbacka, Plejsis, m.fl.

En del kanaler är publika kanaler, vilket innebär att du direkt kan skicka din sida för publicering. Till andra kanaler behöver man först ansöka om att få vara med. Ansökan görs i samband med att du väljer kanal.

Publicera i ny kanal
Vissa abonnemangstyper tillåter publicering i flera kanaler.
Vill du vill publicera i ytterligare en kanal klickar du på pilen till höger om publicera-knappen och väljer ”Publicera i ny kanal”.
Välj eller ansök till den kanal du vill synas i.

 

Kanalhantering
Vill du avpublicera en sida klickar du på pilen till höger om publicera-knappen och väljer ”Kanalhantering”.

 

Vill du avpublicera sidan överallt där den är publicerad klickar du på ”Avpublicera alla kanaler” långt ner på sidan. Om du har publicerat i flera kanaler men endast vill avpublicera i någon av dem klickar du på de tre prickarna (•••) till höger om kanalens namn - välj ”Avpublicera”.

Vill du vill justera område eller kategorier väljer du i stället ” Ändra inställningar”.

 

 

Tillbaka till Innehållsförteckning