Koppla samman Facebook och Basetool

När du kopplar samman Facebook och Basetool kommer viss information som du uppdaterar i Basetool även att justeras på Facebook.

Information som uppdateras på Facebook är:

  • Öppettider
  • Kontaktuppgifter
  • Omslagsbild
  • Sammanfattning (Om-texten i Facebook)
  • Direktinformation (Läs mer)

 

Så här gör du för att skapa en koppling till din Facebooksida 

1. Öppna den verksamhet som du vill koppla till Facebook.

2. Klicka på pilen till höger om Publicera längst ner på sidan. Välj Kanalhantering.
Observera att sidan måste vara publicerad för att du ska kunna göra detta val.

 
3. Klicka på Starta nu vid Facebook, därefter klicka på Kom igång.

 

Logga in på ditt Facebook-konto

Du kommer därefter att behöva bocka för några alternativ innan du slutligen gör kopplingen till din Facebooksida. 

Fortsättningsvis kommer dina ändringar uppdateras både i Basetool och på Facebook
Varje gång du gör en ändring i någon av de aktuelle fälten, se ovan, och publicerar sidan kommer du få meddelande om att informationen även publicerats till Facebook. 

Ta bort koppling till Facebook
Du kan när som helst ta bort din koppling till Facebook.
Klicka på pilen till höger om Publicera längst ner på sidan. Välj Kanalhantering.
Klicka på Inställningar vid Facebook och därefter på Ta bort koppling.

Se film här

Tillbaka till Innehållsförteckning