Menyöversikt - områdesadministratör

Sammanställning över vad som finns under de olika menyerna i Basetools administration

För att underlätta ditt arbete när du administrerar sidor i Basetool kan du här ladda ner en översikt över vad som finns under de olika menyerna.

Ladda ner pdf (393 kB)

Tillbaka till Innehållsförteckning