Hjälp via frågetecknet

När du arbetar med Basetool finns hjälp nära till hand i varje rubrik.

När du skapar presentationssidor i Basetool kan du under arbetets gång få hjälp via frågetecknet som finns till höger vid varje rubrik i det fullständiga formuläret. 

Klicka på "Stäng"-knappen om du inte längre vill att hjälpfönstret ska visas.

 
Tillbaka till Innehållsförteckning