Hjälp via frågetecknet

När du arbetar med Basetool finns hjälp nära till hand i varje rubrik.

Menyöversikt - områdesadministratör

Sammanställning över vad som finns under de olika menyerna i Basetools administration

Översikt - presentationssida

En översikt som visar var du fyller i information samt var den visas på presentationssidan efter att den blivit publicerad. Placeringen varierar beroende på vilka fält du valt att fylla i.

Kom igång (för företag)

Gör så här för att registrera dig i Basetool.