Översikt - presentationssida

En översikt som visar var du fyller i information samt var den visas på presentationssidan efter att den blivit publicerad. Placeringen varierar beroende på vilka fält du valt att fylla i.

Under alla rubriker anges, med kursiv text, var i Basetoolformulärets vänstra menyn du hittar respektive fält.

Vid varje rubrik kan du också få hjälp genom att klicka på frågetecknet till höger.

 

Listningssidor

1. Listningsbild: Basinformation – Bilder - Listningsbild

2. Rubrik: Basinformation - Beskrivning - Namn (rubrik)

3. Kort textBasinformation - Beskrivning - Korttext (sammanfattning)

 

Presentationssidan

 

1. Bildspel: Basinformation – Bilder - Bildspel presentationssida

2. Rubrik: Basinformation - Beskrivning - Namn

3. Beskrivande text: Basinformation - Beskrivning - Beskrivning

4. Kontaktinformation: Basinformation - Kontaktinformation

5. Allmänna/Öppettider: Fakta - Allmänna öppettider - Öppettider

6. Öppettider (schema): Direktpublicering - Öppettider - Veckotidsschema
Läs mer: Öppettider - scheman

7. Tripadvisor: Kopplingar – Sociala medier - Tripadvisor

8. Mina övriga sidor som jag kopplat samman:
Läs mer: Koppla Verksamheter och paket/erbjudanden
Läs mer: Koppla Evenemang

Här visas även andras Basetoolsidor om jag valt att rekommendera dem.
Dokument och länkar – Rekommenderat Basetoolinnehåll

9. Prisinformation: Fakta - Pris

10. Kollektivtrafik: Fakta - Vägbeskrivning - Hållplats

11. Facebook: Kopplingar - Sociala medier - Facebook

12. Fakta: Basinformation - Beskrivning - Fakta

13. Vägbeskrivning: Fakta –Vägbeskrivning - Vägbeskrivning

14. Kartposition: Fakta –Vägbeskrivning - Lägg till Kartposition

Det finns ytterligare information som kan synas på en presentationssida men som inte visas i exemplet ovan t.ex. Bokning samt Dokument & länkar.

 15. BokningBokningssystem - Lägg till bokningssystem

 

16. Dokument och länkar: Dokument och länkar - Lägg till dokument, media eller länkar

 

Observera att det kan förekomma variationer på vilka fält som kan fyllas i beroende på vilken sidtyp du har valt. (Verksamhet, Paket/erbjudande eller Evenemang).

Tillbaka till Innehållsförteckning