Koppla verksamheter och paket/erbjudanden

För att en besökare lättare ska kunna ta del av ert utbud, kan du koppla samman företagets presentationssidor.

Ex. Ett företag har ett boende, en restaurang, ett spa samt ett weekenderbjudande. 

Om boendet är huvudverksamheten kan man koppla samman restaurangen, spat och weekenderbjudandet med boendet som då kommer visa tydliga länkar till dessa sidor.

Om sidorna inte kopplas samman, kommer de att betraktas som fristående presentationssidor, helt oberoende av varandra.


Kopplingarna görs i Innehållsträdet

Välj "Innehåll" i huvudmenyn och där "Innehållsträd".

 

När du placerar en sida under en annan sida i trädstrukturen, kommer det att skapas en hierarki och sidorna kommer då att bli sammankopplade.

Överst på sidan ser du företagsnamnet och under ”Innehållsträd” ser du samtliga verksamheter och erbjudanden.

De sidor som är blåmarkerade är huvudpresentationssidor och har ingen koppling till varandra. De sidor som ligger under en blåmarkerad sida är ihopkopplade.

För att koppla samman sidor tar du tag i t.ex. en verksamhet, genom att hålla nere vänster musknapp. Dra sedan verksamheten och lägg den ovanpå den sidan du vill att den ska kopplas samman med (den ska bli blåmarkerad).

OBS! Glöm inte att klicka på "Uppdatera" innan du lämnar sidan.

Ta bort en koppling

Dra den sida du vill koppla loss och placera den ovanpå företagsnamnet.
"Uppdatera" innan du lämnar sidan.

Vill du veta hur man kopplar evenemang?
Läs artikeln "Koppla evenemang till Arena".

Tillbaka till Innehållsförteckning