Koppla evenemang till en arena

Om du har en verksamhet där det sker evenemang t.ex. ett uppträdande på en restaurang eller en utställning på ett museum, kan du ange att restaurangen eller museet är en arena. Därefter kan du koppla evenemang till den arenan. När någon besöker restaurangens eller museets sida kommer de att se de evenemang som är kopplade till den.

För att du ska kunna koppla dina evenemang behöver du en arena.

Skapa arenan

För att en verksamhet ska betraktas som en arena bockar du för alternativet "Lägg till som arena" under "Övriga inställningar".

 

Koppla evenemanget till arenan

Öppna evenemanget och välj "Datum och tider” - "Evenemangstillfällen" i menyn.

Lägg till datum: 
Du kan välja tidsperiod eller enstaka datum. Du kan också kombinera dem. Väljer du ”Tidsperiod” får du upp en kalender genom att klicka i fältet "Startdatum". Markerar du det datum då evenemanget börjar. Slutdatum markerar du på samma sätt. 
Väljer du ”Enstaka datum” kan du i kalendern markera de enskilda datum ditt evenemang pågår.

Lägg till tider: 
Om du önskar kan du lägga till tider till dina evenemangsdatum. Klicka på ”Lägg till tider”. Genom att åter klicka på ”Lägg till tider” kan du lägga till fler tider till samma datum.

Arena: 
Använd sökfunktionen för att hitta den arena som du vill koppla ihop ditt evenemang med.

När evenemanget är kopplat mot en arena, kommer det att på arenans sida finnas en länk till evenemangets presentationssida.

 

Redigera tid och arena.

Klicka på "Redigera" för att ändra tid eller arena för specifika datum.
Klicka på X:et om du vill ta bort visst datum.

 

Du kan även byta arena eller ändra tid för samtliga datum samtidigt. Kryssa i rutan "Lägg till arena till alla datum" respektive "Lägg till tid till alla datum".

 

Vill du veta hur man kopplar verksamheter och erbjudanden?
Läs artikeln "Koppla verksamheter och erbjudanden".

Tillbaka till Innehållsförteckning