Granska och godkänn

Alla sidor som skickats för publicering ska granskas och godkännas.

Öppna er kanal.

 

Klicka på "Innehåll" i menyn och välj "Granska". 
Alla sidor som skickats för publicering men ännu inte blivit granskade och godkända visas i en lista.


 

Sök upp önskad sida och klicka på "Visa".

 

Granska sidans innehåll och bilder. Tänk på att om sidan publicerats på flera språk ska samtliga språkversioner granskas. Du växlar språk överst på granskningssidan.

Ämneskanaler 
Bocka för eventuella ämneskanaler om ni använder sådana (taggning av sidor som möjliggör filtrering). I vissa kanaler finns både globala och lokala ämneskanaler. Globala ämneskanaler är tillgängliga för alla i er kanal, medan de lokala endast är avsedda för det område du har rättigheter till.

Publiceringsnivå
Publiceringsnivå är ett verktyg för att styra innehåll till specifika sidor eller appar. Ändra endast detta värde om ni har en överenskommelse om att det ska göras. 

 

Ändra egenskaper på publicerade sidor

Publicerade sidor hittar du under "Ändra Egenskaper". 
Klicka på "Innehåll" i menyn och välj "Ändra Egenskaper".

 

Om du vill ändra egenskaper så som ämneskanaler eller publiceringsnivå söker du här upp sidan på samma sätt som när du granskade sidor, se ovan. Justera de egenskaper du vill ändra och klicka på "Spara".

Tillbaka till Innehållsförteckning