Behöriga företag - Innehåll behöver inte granskas och godkännas

Ett företag som får status behörigt företag kan skicka sidor för publicering utan att det behöver granskas och godkännas.

Inställningen "Behörigt företag" görs i kanalen under "Kanalfunktioner". Välj "Behöriga företag".

 

Klicka på "Lägg till företag"

 

Sök upp och välj företaget. 

 

Nästa gång företaget publicerar en sidan kommer den inte behöva granskas och godkännas.

Tillbaka till Innehållsförteckning