Öppettider

Genom att skapa ett schema i Basetool, kan du visa din verksamhets aktuella öppettider. Öppettiderna kommer att visas på presentationssidan, samt i listningar.

Du kan på förhand ange tider som gäller hela året, eller för olika säsonger. Du kan även ange eventuella avvikelser för vissa datum. Efter att du fyllt i dina öppettider kommer de korrekta tiderna automatiskt visas vid gällande tidpunkt på din webbplats.

Variationer på hur tider presenteras kan förekomma mellan olika webbplatser.

Bilden visar en presentationssida från Destination web Marstrand. 

 

Bilden visar en listningssida från Destination web Marstrand.

När öppettider har angetts kommer status för dessa visas längst ner till vänster under verksamhetens listningstext.

Observera att denna vy inte visas på alla webbplatser.

Ange öppettider

Öppna din presentationssida i Basetool och klicka på "Öppettider" under "Direkt publicering" i vänster menyn.

 

Veckotidsschema och undantag till veckoscheman

  • Har du samma öppettider hela året skapar du ett veckotidsschema och anger att det ska vara en helårsmall.
  • Har du olika öppettider under olika säsonger kan du i stället välja att skapa olika veckoscheman för varje period t.ex. högsäsong, lågsäsong.
  • Har du stängt under en längre tid, t.ex. sommarstängt, skapar du ett veckoschema för perioden och anger att du har stängt varje dag.
  • Genom att välja ”Undantag till veckotidsschema” kan du skapa enstaka undantag till dina öppettider t.ex. 1 maj.

Om behov finns så kan du använda dig av både "Helårsmall", "Begränsad period" och "Undantag till veckotidsschema". Prioritetsordningen på de olika tidsangivelserna är:

  1. Undantag till veckotidsschema.
  2. Veckotidsschema med period.
  3. Veckotidsschema – helårsmall.

Skapa Veckotidsschema

Klicka på "Lägg till" för att skapa ett veckotidsschema. 
Fyll i de tider du har öppet samt vilka dagar du har stäng.

 

När verksamheten har stängt visas status "Stängt" längst ner till vänster under verksamhetens listningstext. Denna text kan bytas mot en alternativ text, t.ex. Julstängt.
Under "Beskrivning av text som ersätter Stängt”. Kan du skriva en förklarande text. t.ex. 
Vi öppnar åter tisdagen den 27/12.

Observera att denna vy inte visas på alla webbplatser. 

Viktigt! När du har sparat ditt veckotidsschema måste du ange om det ska vara en helårsmall eller en begränsad period.

Skapa undantag till veckotidsschema

Om du har avvikande öppettider vid enstaka tillfällen kan du ange dem under "Undantag till veckotidsschema".

 

När du är klara klickar du på "Direktpublicering".
Om sidan redan är publicerad och granskad behövs inte någon ytterligare granskning i samband med att man lägger till eller ändrar tider.

Allmänna uppgifter om Öppettider

Du kan förutom att skapa veckoschema, även lägga till allmän information om dina öppettider under "Fakta" - "Allmänna öppettider" i vänstermenyn.
Ange inte öppettider här om du angett dem under veckotidsschema då de annars kommer att visas dubbelt.

Tillbaka till Innehållsförteckning