Hittar besökarna ditt företags utbud på Google?

För att kunna fånga upp potentiella besökare på webben är det mycket viktigt att sidan visas så högt som möjligt i sökresultatet på Google. För att lyckas med detta är det viktigt att tänka på hur och vad du skriver och vilka ord du använder.

Att vara medveten om hur man skriver en text är en del i arbetet med sökmotoroptimering, dvs de insatser du gör för att sidorna ska rankas så högt som möjligt i Googles sökresultat. I den här artikeln tar vi upp vad du bör tänka på när du skapar din presentationssida i Basetool för att den ska få bästa förutsättning att nå högt i sökresultatet.

Att tänka på innan du börjar

För att hamna högt i Googles sökresultat, behöver varje sida ha ett unikt och relevant innehåll som matchar besökarens frågeställning. Några utvalda ord som besökaren sannolikt inkluderar i sin sökfråga bör återkomma i fälten som beskrivs nedan, men på ett sätt så att texten upplevs naturlig.

Presentationssidans publika namn

Presentationssidans publika namn, dvs fältet "Namn (publikt)", fungerar som Sidtitel och H1.

Sidtitel är den text som visas i webbläsarens flikar samt används som rubrik för sidan i sökresultatet på Google. Sidtiteln ska innehålla max 55-60 tecken.

H1 är den tekniska benämningen för webbsidans huvudrubrik.

Skriv kort och koncist för att fånga besökarens intresse. Inkludera de tänkta sökorden på ett bra sätt.

Kort text

Detta textfält visas i listningar, i de fall listningssidor används på webbplats, app eller liknande. Den används även som metabeskrivning, som är en av flera möjligheter att tala om för Google vad sidan handlar om. Om metabeskrivningen på ett bra sätt motsvarar det som sidan handlar om, är det sannolikt att texten plockas upp som beskrivningstext i Googles sökresultat. Här har du med andra ord möjlighet att "sälja in" din sida. Det kan vara denna text som avgör om en besökare väljer att klicka på länken i sökresultatet eller ej.

Metabeskrivningen ska kortfattat beskriva vad sidan handlar om och innehålla de tänkta sökorden. Skriv hela meningar men kort, koncist och lockande. Det är viktigt att metabeskrivningen är unik för varje sida och den ska innehålla max 70-75 tecken.

Beskrivning

Här skriver du presentationssidans huvudsakliga text. Utnyttja gärna möjligheten att använda en fetmarkerad ingress som inledning till själva brödtexten. Använd även underrubriker. Det gör både att texten blir mer lättläst, i synnerhet på mindre skrämar som mobiler, samt gillar Google underrubriker.

Ingressen ska enkelt sammanfatta vad som komma skall men utan att avslöja allt. Den bör vara intresseskapande och få besökaren att vilja fortsätt läsa brödtexten. Fetmarkerad ingress skapar du genom att markera texten och använda formateringsverktyget för fetstil.

Brödtexten är mycket viktig och ska omfatta det du vill ha sagt. För att skapa hög relevans för Googlesökningen, ska ämnet vara unikt, avgränsat och inte för kort. Google gillar mycket text, det är här Google avgör vad sidan faktiskt handlar om och hur väl den svarar på besökarens sökning. Inkludera sökorden/sökfraserna som matchar besökarens frågeställning.

Underrubrikerna bör också innehålla sidans utvalda sökord. Underrubrik skapar du genom att markera textraden och välja Format - Mellanrubrik i formateringsverktygen.

Länkar

Länkarna, både interna och externa, fyller en viktig funktion inom sökmotoroptimering. Även textinnehållet i länkarna är betydelsefullt. Länktexten bör vara en mening som beskriver innehållet samt innehåller de viktigaste sökorden för sidan. Skriv därför aldrig "Läs mer" som enda länktext!

I Basetool förekommer länkar i många inbyggda funktioner, t ex då man kopplar samman företagets egna utbud eller rekommenderar andra företags utbud. Länktexten autogenereras av presentationssidans publika namn. Genom att länka ihop dina sidor och länka till andra, hjälper du inte bara besökarna att upptäcka mer, utan ser även till att sidan kan rankas högre i Googles sökresultat.

Det går även att göra länkningar i brödtexten på presentationssidorna. Använd då länkningsverktyget genom att markera den text du önskar länka, klicka på länkverktyget och klistra in adressen på sidan som du vill länka till.

Generellt om textmängd och innehåll

Företag i Basetool bör eftersträva att ha en presentationssida för varje enskild verksamhet eller paket. Se till att t ex hotellet har en presentationssida om själva boendet, en sida om restaurangen och en om spa-avdelningen eller dyligt. Tre riktade presentationssidor har betydligt bättre förutsättningar att rankas högre i sökresultatet än en sida som beskriver hela den totala verksamheten.

Google gillar text! Se därför till att dina texter inte är alltför korta. Lagom textmängd för en sida är ca 180-250 ord.

Google gillar inte duplicerade texter! Kopiera därför aldrig texter som används på flera sidor på internet!

Uppdatera!

Google gillar nya texter! Färsk information anses mer relevant och viktig än sådant som inte har uppdaterats på länge. Därför lägger Google stor vikt vid innehåll som uppdateras ofta och nyligen. En sida som inte har uppdaterats under en lång tid anser Google vara mer eller mindre död och straffar den genom att ranka den betydligt lägre i sökresultaten.

Tillbaka till Innehållsförteckning