Reducerade priser för viss typ av verksamhet

Basetool tillhandahåller smarta funktioner för digital marknadsföring, anpassad för besöksnäringens aktörer och för många sammanhang. Funktionerna är paketerade i olika abonnemangsnivåer som har ett värde och nytta för alla former av verksamheter. Det grundläggande villkoret är att varje enskilt organisationsnummer behöver ett konto och (minst) ett abonnemang för att använda Basetool. Naturligtvis går det utmärkt för alla att använda det kostnadsfria abonnemanget Basetool Free. För betalda abonnemang kan man betala antingen månadsvis eller årsvis. Utgångspunkten är att våra ordinarie priser gäller för alla företag, organisationer, offentliga förvaltningar, myndigheter, föreningar, stiftelser och enskilda firmor.

Samtidigt vet vi att många aktörer och platser har allmännyttiga syften, har begränsade resurser och dess förvaltning kanske är helt volontärt baserad. Basetool erbjuder därför reducerade priser på abonnemangen Business och Plus, för verksamheter som lever upp till några av följande kriterier:

 • Föreningen är en “Allmännyttig ideell förening” och därmed skattebefriad enligt Skatteverket.
 • Verksamheten eller platsen är av allmänintresse och är öppen för alla. I fråga om förening innebär det att det ska framgå av föreningens stadgar att vilken person som helst har rätt att bli medlem och delta i verksamheten.
 • Utbud och arrangemang är kostnadsfria för den som vill besöka eller delta.
 • Syftet är inte att tillvarata eller gynna enskilda juridiska eller fysiska personers yrkesmässiga och ekonomiska intressen.
 • Omsättningen är lägre än 100 000 kr per år.
 • Lönekostnader är lägre än 50 000 kr per år.
 • Basetool presenteras som bidragsgivare till verksamheten, t ex i föreningens kommunikation och/eller medlemsinformation.

Om er verksamhet lever upp till några av ovanstående punkter och vill åtnjuta reducerade priser, kan ni ansöka om detta till Basetool AB.

Är ni ny kund, gör så här:

 1. Registrera dig eller logga in som användare i Basetool.
 2. Lägg till information om ert konto, ange ert organisationsnummer och grundläggande information.
 3. Välj abonnemangsnivå Free*
 4. Invänta besked och vidare instruktion som vi skickar till den e-postadress som angivits i er ansökan.

*När du kommit så här långt kan du faktiskt redan dra nytta av Basetool, genom att medverka i de så kallade Kanaler som man kan publicera till i Basetool, samt synas i listor på Destinero.

Ansökan om reducerat pris på Basetool-abonnemang

Fyll i information om den organisation/förening och vilken abonnemangsnivå ansökan avser.

Verksamheten har redan ett konto och abonnemang i Basetool:

Ansökan avser abonnemangsnivå:

Verksamhetens syfte

Beskriv kortfattat syftet med er verksamhet eller platsen

Kryssa i de rutor som är tillämpliga för er verksamhet eller plats:

Övrig information till Basetool (frivilligt)

Intygande och medgivande

Här intygar du som fyller i ansökan att den är sanningsenlig, samt medger att vi behandlar personuppgifter för att följa upp ansökan.

Särskilda villkor för abonnemang till reducerat pris

Vid tid för ansökan tillämpas följande reducerade priser:

 • Business kostar 60 kr/mån (75 kr/mån inkl moms), vid betalning för tolv månader. Vid månadsvis betalning är priset 75 kr/mån (93,75 kr/mån inkl moms)
 • Plus kostar 240 kr/mån (300 kr/mån inkl moms), vid betalning för tolv månader. Vid månadsvis betalning är priset 300 kr/mån (375 kr/mån inkl moms)

Dessa priser kan komma att ändras enskilt av Basetool AB, dock ej utan att detta meddelas i förväg, varvid ni som kund kan ta ställning till fortsatt användning av och betalning för Basetool-abonnemang.

Vi vill understryka att Basetool AB förbehåller sig rätten att acceptera er ansökan eller inte. Vid avslag kan ni fortfarande använda Basetool Free eller betala ordinarie pris för Business och Plus.

Om det under den tid som reducerat pris tillämpas, visar sig att angiven information i denna ansökan inte är korrekt, förbehåller sig Basetool AB rätten att stänga er tillgång till Basetool helt eller delvis, med omedelbar verkan.

Vi strävar efter att behandla inkomna ansökningar så fort som möjligt, men kan inte utlova svar inom en viss tid.

November 2020
Basetool AB